Ironstandardsolution1197810100-1Ironstandardsolution1197810100-1

 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur® 100ml Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học.

Dùng trong xác định nồng độ ion sắt trong mẫu thử và trong hiệu chỉnh máy một cách nhanh chóng và chính xác.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Mô tả

 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur® 100ml Merck

Mã code: 1197810100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học.

Dùng trong xác định nồng độ ion sắt trong mẫu thử và trong hiệu chỉnh máy một cách nhanh chóng và chính xác.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100ml.

VNĐ 557.000 – 643.000

Ứng dụng:

– Dùng trong xác định nồng độ ion sắt trong mẫu thử và trong hiệu chỉnh máy một cách nhanh chóng và chính xác.

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học. Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Hình thể: lỏng, không màu

– Mật độ: 1,015 g/cm3 (20 °C)

– Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20 °C)

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C đến +25°C.

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100ml

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1197810100 Chai nhựa 100ml

1197810500 Chai nhựa 500ml