Nessler-S-Solution-Pure-de-phat-hien-va-xac-dinh-NH3-va-muoi-Fisher-Chemical.avaNessler-S-Solution-Pure-de-phat-hien-va-xac-dinh-NH3-va-muoi-Fisher-Chemical.ava

Nessler’S Solution, Pure, để phát hiện và xác định NH3 và muối, Fisher Chemical ™

Liên hệ

Nessler’S Solution, Pure, để phát hiện và xác định NH3 và muối, Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng: J/5500/PB08

Số MDL 49656

Mô tả

 Nessler’S Solution, Pure, để phát hiện và xác định NH3 và muối, Fisher Chemical ™

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

Mã hàng: J/5500/PB08

Số MDL 49656

Bao bì Chai thủy tinh tráng nhựa

độ pH 13

Hình thức vật lý Chất lỏng

Màu sắc Màu vàng

Định lượng 500mL

Các mã hàng tham khảo:

J / 5500 / PB08    chai 500ml

J / 5500 / PB15    chai 1 lít