NitrogentotalStandardSolution1250440100-1NitrogentotalStandardSolution1250440100-1

 Nitrogen (total) Standard Solution, CRM traceable to SRM from NIST 12.0 mg/l N in H₂O Merck

Liên hệ

Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích hóa học và chuẩn bị mẫu.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Mô tả

 Nitrogen (total) Standard Solution, CRM traceable to SRM from NIST 12.0 mg/l N in H₂O Merck

 Mã code: 1250440100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích hóa học và chuẩn bị mẫu.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai nhựa 100ml.

VNĐ 936.000 – 1.079.000

Ứng dụng:

– Dùng làm tiêu chuẩn để xác định hàm lượng nitrogen.

– Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích hóa học và chuẩn bị mẫu. Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Hình thể: lỏng

– Màu sắc: không màu

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai nhựa 100ml.