bomlaymau5005-1800-1bomlaymau5005-1800-1

 OTAL BƠM LẤY MẪU BẲNG TAY – BẰNG CHÂN

Liên hệ

– Ống dẩn làm bằng 3 loại vật liệu PP, PVDF, stainless steel V2A phù hợp các loại chất lỏng khác nhau

– Bảo hành 3 năm

– Độ sâu nhúng chìm 45 – 90 cm

Mô tả

 OTAL BƠM LẤY MẪU BẲNG TAY – BẰNG CHÂN

Code: 5005-1800

– Đặc biệt nhỏ gọn, tiết kiệm không gian máy bơm

– Dùng cho bình chứa có đường kính miệng từ 30 – 70 mm

– Ống dẩn làm bằng 3 loại vật liệu PP, PVDF, stainless steel V2A phù hợp các loại chất lỏng khác nhau

– Bảo hành 3 năm

– Độ sâu nhúng chìm 45 – 90 cm