petroleum-ether-40-60-c-certified-ar-analysis-n-hexane-2petroleum-ether-40-60-c-certified-ar-analysis-n-hexane-2

 Petroleum Ether 40-60°C Certified AR for Analysis N-Hexane <2%, Fisher Chemical™

Liên hệ

Tên IUPAC   2-metylpentan

PubChem CID   7892

Bao bì   Chai thủy tinh màu hổ phách

Mô tả

 Petroleum Ether 40-60°C Certified AR for Analysis N-Hexane <2%, Fisher Chemical™

petroleum-ether-40-60-c-certified-ar-analysis-n-hexane

Nhãn hiệu:   Fisher Chemical

P / 1760/15

CAS   64742-49-0

Số MDL    81849

Khóa InChI   AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N

Tên IUPAC   2-metylpentan

PubChem CID   7892

Bao bì   Chai thủy tinh màu hổ phách

Mật độ hơi

> 1 ở 101 kPa

Điểm sôi

40 ° C

Định lượng

1L

Công thức phân tử

C6H14

Từ đồng nghĩa

isohexan, pentan, 2-metyl, 2-metylpentan, 2-metyl pentan, đimetylpropylmetan, 1,1-đimetylbutan, iso-hexan, metyl pentan, unii-49ib0u6mld, 2-metyl-pentan

SMILES

CCCC (C) C

Trọng lượng phân tử (g / mol)

86.178

Hình thức vật lý

Chất lỏng

Áp suất hơi

38kPa ở 20 ° C

Độ nhớt

0,45 mm2 / s ở 25 ° C (ASTM D445)

Màu sắc

Không màu

Các mã hàng tham khảo:

P / 1760/15   chai thủy tinh 1 lít

P / 1760/17   chai thủy tinh 2,5 lít

P / 1760/21   hộp kim loại 5 lit

P / 1760/25   hộp kim loại 25 lít