Phthaleinpurplemetalindicator1072970010-1Phthaleinpurplemetalindicator1072970010-1

 Phthalein purple metal indicator Reag. Ph Eur

Liên hệ

Tên gọi khác: Xylenolphthalein-bis(iminodiacetic acid), Metal phthaleine, Cresol phthalexone

Trạng thái: Rắn Quy cách đóng gói:Chai thủy tinh 10g

VNĐ 6.047.000 – 7.167.000

Mô tả

 Phthalein purple metal indicator Reag. Ph Eur

 Mã code: 1072970010

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Tên gọi khác: Xylenolphthalein-bis(iminodiacetic acid), Metal phthaleine, Cresol phthalexone

Trạng thái: Rắn Quy cách đóng gói:Chai thủy tinh 10g

VNĐ 6.047.000 – 7.167.000

Công thức hóa học    C₃₂H₃₂N₂O₁₂

Khối lượng mol    636.62 g/mol

Nhiệt độ nóng chảy    186 ° C

Mật độ    50 kg / m3

Quy cách đóng gói    Chai thủy tinh 10g

Bảo quản   Dưới 30 ° C

Thành phần

Nước ≤ 10%