Sodiumnitroprussidedihydrate1065410025-1Sodiumnitroprussidedihydrate1065410025-1

 Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25g Merck

Liên hệ

Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích và chuẩn bị mẫu, dùng trong phân tích dược phẩm.

Sử dụng rộng rãi tại các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai nhựa 100g, 25g và 500g.

Mô tả

 Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25g Merck

Mã code: 1065410025

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích và chuẩn bị mẫu, dùng trong phân tích dược phẩm.

Sử dụng rộng rãi tại các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai nhựa 100g, 25g và 500g.

VNĐ 1.172.000 – 1.352.000

Tên khác: Nitroprusside sodium, Sodium nitroferricyanide

CTHH: Na₂[Fe(CN)₅NO]*2H₂O

Ứng dụng:

– Hóa chất dùng làm thuốc thử trong phân tích và chuẩn bị mẫu, dùng trong phân tích dược phẩm. Sử dụng rộng rãi tại các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Thành phần:

– Chất không hòa tan ≤ 0,01%

– Clorua (Cl) ≤ 0,02%

– Hexacyanoferrate (II) ≤ 0,02%

– Hexacyanoferrate (III) ≤ 0,01%

– Sulfate (SO₄) ≤ 0,01%

Tính chất:

– Hình thể: rắn, màu đỏ

– Khối lượng mol:  297.95 g/mol

– Mật độ: 1,71 g / cm3 (20°C)

– Giá trị pH: 5 (50 g / l, H₂O, 20°C)

– Mật độ lớn: 1000 kg/m3

– Độ hòa tan: 400 g/l (phân hủy chậm)

Bảo quản: Bảo quản dưới +30°C.

Quy cách: Chai nhựa 25g

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1065410025 Chai nhựa 25g

1065410100 Chai nhựa 100g

1065410500 Chai nhựa 500g