Sodiumperboratetetrahydratepure1065601000-1Sodiumperboratetetrahydratepure1065601000-1

 Sodium perborate tetrahydrate pure 1kg Merck

Liên hệ

CTHH: NaBO₃ * 4 H₂O.

Được sử dụng làm thuốc thử để phân tích.

Ứng dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.

Mô tả

 Sodium perborate tetrahydrate pure 1kg Merck

Mã code: 1065601000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Trạng thái: Bột, tinh thể không màu.

CTHH: NaBO₃ * 4 H₂O.

Được sử dụng làm thuốc thử để phân tích.

Ứng dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.

VNĐ 725.000 – 836.000

Hàm lượng: ≥ 96.0 %

Ứng dụng:

– Thuốc thử để phân tích, Sản xuất hóa chất

– Được sử dụng cho các nghiên cứu: Sự biến đổi của iodoaren thành,

(diacetoxyiodo) arenes; oxy hóa lưu huỳnh;…

– Làm chất xúc tác cho sự biến đổi 2′-hydroxychalcones thành flavanones

Tính chất:

– Khối lượng mol: 153.88 g/mol

– Hình thể: bột, tinh thể mịn, màu trắng, không mùi

– Độ pH: Khoảng 10 ở 15 g/l 20 °C

– Điểm nóng chảy: Khoảng 60 °C

– Mật độ: 1,73 g/cm3

– Tính tan trong nước: Khoảng23 g/l ở 20 °C

Thành phần:

– NaBO₃ * 4 H₂O ≥ 96.0 %

– Cl ≤ 0.1 %

– SO₄ ≤ 1.2 %

– Kim loại nặng ≤ 0.003 %

– Fe ≤ 0.002 %

Bảo quản: Từ +5°C đến +30°C.

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1065601000 Chai nhựa 1kg

1065609050 Thùng carton 50kg