TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Diện tích bề mặt đặc hiệu: 480 – 540 m²/g

Chiều dày: 175 – 225 µm

Loại đóng gói: hộp 25 miếng

Điều kiện bảo quản: Không giới hạn nhiệt độ

Ứng dụng: Dùng trong sắc ký bản mỏng (TLC)

Mô tả

TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm

Mã code: 1055540001

Thương hiệu: Merck – Đức

Thông số kỹ thuật Diện tích bề mặt đặc hiệu: 480 – 540 m²/g

Chiều dày: 175 – 225 µm

Loại đóng gói: hộp 25 miếng

Điều kiện bảo quản: Không giới hạn nhiệt độ

Ứng dụng: Dùng trong sắc ký bản mỏng (TLC)