Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Hộp bảo quản lạnh 2-6oC 36 lít HZY-35B

  Liên hệ

  Model: HZY-35B
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 478 x 246 x 295 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 550 x 328 x 370 mm – Trọng lượng: 10 kg – Nguồn điện 220V và 12V – Có bánh xe tiện di chuyển ở hiện trường
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC 64 lít BW25-64

  Liên hệ

  Model: BW25-64
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 400 x 400 x 400 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 585 x 520 x 530 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 679 x 611 x 619 mm – Trọng lượng: 31 kg – Trọng lượng vận chuyển: 34.5kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC 36 lít BW50-36

  Liên hệ

  Model: BW50-36
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 330 x 330 x 330 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 575 x 505 x 505 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 665 x 597 x 605 mm – Trọng lượng: 30 kg – Trọng lượng vận chuyển: 33.3 kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC 36 lít BW25-36

  Liên hệ

  Model: BW25-36
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 330 x 330 x 330 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 515 x 450 x 460 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 609 x 541 x 549 mm – Trọng lượng: 21.7 kg – Trọng lượng vận chuyển: 24.5kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC 18 lít BW25-18

  Liên hệ

  Model: BW25-18
  Gọi ngay: 0972098096
  – Thời gian giữ nhiệt tại 35oC: 72 tiếng – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 330 x 230 x 230 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 515 x 345 x 355 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 607 x 439 x 447 mm – Trọng lượng: 14.3 kg – Trọng lượng vận chuyển: 16.5kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC 12 lít BW50-12

  Liên hệ

  Model: BW50-12
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 230 x 230 x 230 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 465 x 400 x 410 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 560 x 492 x 500 mm – Trọng lượng: 16.5 kg – Trọng lượng vận chuyển: 18.9kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25°C đến 25°C 12 lít BW25-12

  Hộp trữ lạnh từ -25°C đến 25°C 12 lít BW25-12

  Liên hệ

  Model: BW25-12 
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 230 x 230 x 230 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 410 x 340 x 355 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 504 x 436 x 444 mm – Trọng lượng: 11.5 kg – Trọng lượng vận chuyển: 13.4kg
  Đọc tiếp
 • Hộp trữ lạnh từ -25°C đến 25°C 8 lít BW25-8

  Hộp trữ lạnh từ -25°C đến 25°C 8 lít BW25-8

  Liên hệ

  Model: BW25-8
  Gọi ngay: 0972098096
  – Kích thước tải trọng (rộng x sâu x cao): 270 x 175 x 175 mm – Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 455 x 295 x 295 mm – Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao): 546 x 381 x 389 mm – Trọng lượng: 9.4 kg – Trọng lượng vận chuyển: 11.1kg
  Đọc tiếp