Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1303IIA2-SE

  Liên hệ

  Model: BSC-1303IIA2-SE
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: HEPA: ≥99,995%, @ 0,3μm / ULPA: ≥99,995%, @ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,55 m / s (108,24fpm) − Độ ồn: ≤65 dB(A)
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1603IIA2-SE

  Liên hệ

  Model: BSC-1603IIA2-SE
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: HEPA: ≥99,995%, @ 0,3μm / ULPA: ≥99,995%, @ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,55 m / s (108,24fpm) − Độ ồn: ≤65 dB(A) − Nguồn điện: 220 – 240V, 50Hz, 1 phase
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1302IIA2-SE

  Liên hệ

  Model: BSC-1302IIA2-SE
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: HEPA: ≥99,995%, với hạt cỡ 0,3μm / ULPA: ≥99,995%, với hạt cỡ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,54 m / s (106,27fpm) − Độ ồn: ≤65 dB(A) − Nguồn điện: 230V, 50Hz, 1 phase
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1004IIA2

  Liên hệ

  Model: BSC-1004IIA2
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: ULPA: ≥99,9995%, với hạt cỡ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,54 m / s (106,27fpm) − Độ ồn: 58 ~ 65 dB (A)
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1304IIA2

  Liên hệ

  Model: BSC-1304IIA2
  Gọi ngay:
  − Hiệu quả lọc: ULPA: ≥99,9995%, với hạt cỡ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,54 m / s (106,27fpm) − Độ ồn: 58 ~ 65 dB (A)
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1604IIA2

  Liên hệ

  Model:  BSC-1604IIA2
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: ULPA: ≥99,9995%, với hạt cỡ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,35 m / s (68,88fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,54 m / s (106,27fpm) − Độ ồn: 58 ~ 65 dB (A)
  Đọc tiếp
 • Tủ an toàn sinh học Airtech BSC-1804IIA2

  Liên hệ

  Model: BSC-1804IIA2
  Gọi ngay: 0972098096
  − Hiệu quả lọc: ULPA: ≥99,9995%, với hạt cỡ 0,12 μm − Vận tốc khí qua lọc: 0,33 m / s (64,94fpm) − Vận tốc khí cấp vào: 0,53 m / s (104,30fpm) − Độ ồn: 58 ~ 65 dB (A) − Nguồn điện: 220V, 50Hz, 1 phase
  Đọc tiếp