2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97% 250mg Maybridge CC01501CB

Liên hệ

2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97% 250mg, code: CC01501CB, cas: 3663-80-7, xuất xứ Maybridge – Mỹ. Là chất rắn màu xám có công thức phân tử C9H8O4. Hóa chất được sử dụng trong tổng hợp, phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,… Quy cách đóng gói: trong lọ thủy tinh 5g, 1g và 250mg. VNĐ 407.000 – 563.000

Mô tả

 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97% 250mg Maybridge

Mã code: CC01501CB

Thương hiệu: Maybridge – Mỹ

Mô tả nhanh:

2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97% 250mg, code: CC01501CB, cas: 3663-80-7, xuất xứ Maybridge – Mỹ. Là chất rắn màu xám có công thức phân tử C9H8O4. Hóa chất được sử dụng trong tổng hợp, phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,… Quy cách đóng gói: trong lọ thủy tinh 5g, 1g và 250mg. VNĐ 407.000 – 563.000

Tên sản phẩm: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97% 250mg Maybridge

Tên gọi khác: 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine; c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine,1,4-benzodioxin-5-methanamine; 2,3-dihydro,2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine; 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine; c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine

CTHH: C9H8O4

Code: CC01501CB

CAS: 3663-80-7

Hàm lượng: 97%

Hãng – Xuất xứ: Maybridge – Mỹ

Ứng dụng:

– Được sử dụng trong tổng hợp, phân tích các hợp chất trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Trạng thái: Dạng rắn

– Màu sắc: màu xám

– Khối lượng mol: 180.159 g/mol

– Điểm nóng chảy: 125 – 128 °C / 257 – 262.4 °F

Bảo quản:

– Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C

Quy cách: – Lọ thủy tinh 250mg

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

CC01501CB Lọ thủy tinh 250mg

CC01501DA Lọ thủy tinh 1g

CC01501DE Lọ thủy tinh 5g