Ammoniumacetate1011169050-1Ammoniumacetate1011169050-1

 Ammonium acetate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 50kg Merck

Liên hệ

Dùng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm, là một thuốc thử sử dụng rộng rãi trong sinh học phân tử và sắc ký.

Thường được sử dụng trong phân tích HPLC và MS của các hợp chất khác nhau, chẳng hạn như oligosaccharides, protein và peptide.

CTHH: CH₃COONH₄

Mô tả

 Ammonium acetate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 50kg Merck

Mã code: 1011169050

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Dùng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm, là một thuốc thử sử dụng rộng rãi trong sinh học phân tử và sắc ký.

Thường được sử dụng trong phân tích HPLC và MS của các hợp chất khác nhau, chẳng hạn như oligosaccharides, protein và peptide.

CTHH: CH₃COONH₄

Hàm lượng: ≥ 98.0 %

Ứng dụng:

– Dùng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm, là một thuốc thử sử dụng rộng rãi trong sinh học phân tử và sắc ký. Thường được sử dụng trong phân tích HPLC và MS của các hợp chất khác nhau, chẳng hạn như oligosaccharides, protein và peptide.

– Nó còn là chất trung gian trong sản xuất dược phẩm, trong bảo quản thực phẩm và cho các mục đích khác.

Thành phần:

– Clorua (Cl) ≤ 0,0005%

– Nitrat (NO₃) ≤ 0,001%

– Sulfate (SO₄) ≤ 0,001%

– Kim loại nặng (dưới dạng Pb) ≤ 0,0002%

– Ca (Canxi) ≤ 0,001

– Fe (Sắt) ≤ 0,0002%

– Nước ≤ 2.0 %

Tính chất:

– Khối lượng mol: 77.08 g/mol

– Hình thể: rắn, không màu

– Mật độ: 1,17 g / cm3 (20 °C)

– Điểm nóng chảy: 114 °C

– Giá trị pH: 6,7 – 7,3 (50 g/l, H₂O, 25 °C)

– Mật độ lớn: 410 kg/m3

– Độ hòa tan: 1480 g/l

Bảo quản:  Lưu trữ từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Bì 50kg

Sản phẩm tham khảo:

Code Quy cách

1011160500 Chai nhựa 500g

1011161000 Chai nhựa 1kg

1011165000 Chai nhựa 5kg

1011169012 Xô nhựa 12kg

1011169025 Bì carton 25kg