BrilliantGreenBileBroth2-1BrilliantGreenBileBroth2-1

 Brilliant Green Bile Broth 2%

Liên hệ

Thành phần Gms / Lít

Peptone 10.000

Lactose 10.000

Mật # 20.000

Mô tả

 Brilliant Green Bile Broth 2%

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M121   -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M121-100G , M121-2.5KG ,

M121-1KG,M121-500G

Nước dùng màu xanh lá cây rực rỡ 2% M121

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 10.000

Lactose 10.000

Mật # 20.000

Màu xanh lá cây rực rỡ 0,0133

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,2 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 40,01 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân phối trong

ống lên men có chứa ống Durhams ngược và khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Làm nguội đến 45-50 ° C. Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng. Để chuẩn bị độ bền gấp đôi, nên làm nóng

nước dùng hòa tan (80,02 gam mỗi lít) ở 100 ° C trong 30 phút.