CetrimideAgarBase-1CetrimideAgarBase-1

 Cetrimide Agar Base

Liên hệ

Khuyến cáo để phân lập chọn lọc Pseudomonas aeruginosa từ nước và bệnh phẩm.

Mô tả

 Cetrimide Agar Base

Mã hàng: M024-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M024-100G,M024-500G

Cetrimide Agar Base M024

Mục đích sử dụng

Khuyến cáo để phân lập chọn lọc Pseudomonas aeruginosa từ nước và bệnh phẩm.

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 46,7 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết có chứa 10 ml glixerol. Đun nóng, đến sôi, để hòa tan môi trường

hoàn toàn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Làm nguội đến 45-50 ° C. Nếu muốn, nội dung được bù nước

1 lọ Bổ sung chọn lọc Nalidixic (FD130) có thể được thêm vô trùng vào môi trường 1000 ml. Trộn đều và đổ vào

đĩa Petri vô trùng.