Certifiedsecstandardreferencebuffersolution-1Certifiedsecstandardreferencebuffersolution-1

 Certified sec. standard reference buffer solution potassium hydrogen phthalate directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00₅ (25°C) Certipur® Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để nghiên cứu phân tích hóa học.

Dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá hàm lượng và hiệu chỉnh máy.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Mô tả

 Certified sec. standard reference buffer solution potassium hydrogen phthalate directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00₅ (25°C) Certipur® Merck

Mã code: 1072000105

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để nghiên cứu phân tích hóa học.

Dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá hàm lượng và hiệu chỉnh máy.

Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: 5 x 100 ml / Chai nhựa.

VNĐ 2.903.000 – 3.349.000

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để nghiên cứu phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

– Dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá hàm lượng và hiệu chỉnh máy.

Tính chất:

– Hình thể: lỏng

Bảo quản: Nhiệt độ lưu trữ từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: 5 x 100 ml / Chai nhựa