D(-)-Mannitol for the determination of boric acid 250g Merck 1059830250

Liên hệ

D(-)-Mannitol for the determination of boric acid code 1059830250 xuất xứ Merck – Đức. Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,… Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250g. VNĐ 1.126.000 – 1.300.000

Mô tả

 D(-)-Mannitol for the determination of boric acid 250g Merck

Mã code: 1059830250

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh:

D(-)-Mannitol for the determination of boric acid code 1059830250 xuất xứ Merck – Đức. Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,… Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250g. VNĐ 1.126.000 – 1.300.000

Tên sản phẩm: D(-)-Mannitol for the determination of boric acid

CTHH: C₆H₁₄O₆

Code: 1059830250

Cas: 69-65-8

Hãng – Xuất xứ: Merck – Đức

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Trạng thái: Rắn, màu trắng

– Khối lượng mol: 182.17 g/mol

– Điểm sôi: 290 – 295°C (4 hPa)

– Nhiệt độ đánh lửa: 410°C

– Điểm nóng chảy: 164 – 169°C

– Giá trị pH: 5 – 7 (100 g / l, H₂O, 20°C)

– Mật độ lớn: 400 – 500 kg/m3

– Độ hòa tan: 213 g/l

Bảo quản:  Không giới hạn

Quy cách đóng gói:  Chai nhựa 250g

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1059830250 Chai nhựa 250g

1059831000 Chai nhựa 1kg