Dey-EngleyNeutralizingAgar-1Dey-EngleyNeutralizingAgar-1

 Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)

Liên hệ

Dey-Engley Neutralizing Agar được sử dụng trong thử nghiệm chất khử trùng, trong đó việc trung hòa hóa chất là rất quan trọng đối với xác định hoạt tính diệt khuẩn của nó.

Mô tả

 Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)

 Mã hàng: M186-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M186-500G

Dey-Engley Neutralizing Agar (Thử nghiệm chất khử trùng D / E Agar)

Mục đích sử dụng

Dey-Engley Neutralizing Agar được sử dụng trong thử nghiệm chất khử trùng, trong đó việc trung hòa hóa chất là rất quan trọng đối với xác định hoạt tính diệt khuẩn của nó.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 5.000

Chiết xuất men 2.500

Dextrose (Glucose) 10.000

Natri thiosulphat 6.000

Natri thioglycollat 1.000

Natri bisulphit 2.500

Lecithin 7.000

Polysorbate 80 5.000

Bromocresol tím 0,020

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,6 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 54,02 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn.

Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Làm nguội đến 45-50 ° C. Trộn đều và đổ vào Petri vô trùng

tấm.