Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP-1000ml

Liên hệ

Ethanol 96% là chất lỏng không màu, mùi giống cồn.

Tên gọi khác: Ethyl alcohol, EtOH.

Công thức hóa học: C₂H₅OH.

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 1000ml.

Ứng dụng: là hóa chất tinh khiết sử dụng trong các phòng Lab, dung môi tách chiết xử lý mẫu, tráng rửa dụng cụ đòi hỏi độ tinh khiết cao, Sản xuất thuốc, chất liệu mỹ phẩm thô, sản phẩm diệt sinh vật.

Công thức hóa học C₂H₅OH

Khối lượng mol 46.07 g/mol

Mô tả

 Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP-1000ml

Mã code: 1009711000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Ethanol 96% là chất lỏng không màu, mùi giống cồn.

Tên gọi khác: Ethyl alcohol, EtOH.

Công thức hóa học: C₂H₅OH.

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 1000ml.

Ứng dụng: là hóa chất tinh khiết sử dụng trong các phòng Lab, dung môi tách chiết xử lý mẫu, tráng rửa dụng cụ đòi hỏi độ tinh khiết cao, Sản xuất thuốc, chất liệu mỹ phẩm thô, sản phẩm diệt sinh vật.

Công thức hóa học C₂H₅OH

Khối lượng mol 46.07 g/mol

Trạng thái Lỏng

Màu sắc Không màu

Ngưỡng mùi 0,1 – 5058,5 ppm

Độ pH 7,0 ở 10 g/l 20 °C

Điểm nóng chảy -117 °C

Điểm sôi/khoảng sôi 78 °C ở 1.013 hPa

Điểm chớp cháy 17 °C

Áp suất hóa hơi Khoảng 59 hPa ở 20 °C

Khối lượng riêng 0,805 – 0,812 g/cm3 ở 20 °C

Nhiệt độ bốc cháy 425 °C

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 1000ml

Bảo quản +5°C đến +30°C.

Thành phần chính C₂H₅OH 92.6 – 95.2 % (m/m) Các tạp chất dễ bay hơi (GC) (Acetaldehyde và Acetal) ≤ 10 ppm Các tạp chất dễ bay hơi (GC) (Benzen) ≤ 2 ppm Các tạp chất dễ bay hơi (GC) (Methanol) ≤ 200 ppm Các tạp chất dễ bay hơi (GC) (Tổng số tạp chất khác) ≤ 300 ppm Các tạp chất dễ bay hơi (GC) (giới hạn bỏ qua) ≤ 9 ppm

Ứng dụng

– Là hóa chất tinh khiết sử dụng trong phòng thí nghiệm

– Ethanol 96% được sử dụng làm thuốc.

– Nó còn được dùng làm nhiên liệu sinh học, vì khi cháy tạo CO2 và H2O

– Ethanol 96% dùng trong công nghiệp thực phẩm, đồ uống rượu bia.

– Dùng trong công nghiệp in, công nghiệp điện tử, công nghiệp may.

– Dùng trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm thô.