FluidThioglycollatemedium-1FluidThioglycollatemedium-1

 Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid)

Liên hệ

Đặc điểm sản phẩm Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid) – M009-500G – Himedia:

Chất lỏng Thioglycollate vừa

Mô tả

 Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid)

Tên sản phẩm: Môi trường Thioglycollate lỏng (Thioglycollate medium Fluid) – M009-500G – Himedia

Mã sản phẩm: M009-500G

Thương hiệu: Himedia – Ấn Độ

Đặc điểm sản phẩm Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid) – M009-500G – Himedia:

Chất lỏng Thioglycollate vừa

Thử nghiệm vô trùng sinh học và nuôi trồng aerobes, anaerobes và microaerophiles phù hợp với HA.