IPA. Isopropyl alcohol Trung Quốc 67-63-0

Liên hệ

IPA Isopropyl alcohol Trung Quốc. Code: 10300190500. Là chất lỏng không màu. Dùng làm dùng môi cho sơn và cho các quá trình công nghiệp. Nó cũng được sử dụng để làm phụ gia cho xăng. Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml

Mô tả

 IPA. Isopropyl alcohol Trung Quốc

Mã code:  67-63-0

Thương hiệu: Trung Quốc

Mô tả nhanh:

IPA Isopropyl alcohol Trung Quốc. Code: 10300190500. Là chất lỏng không màu. Dùng làm dùng môi cho sơn và cho các quá trình công nghiệp. Nó cũng được sử dụng để làm phụ gia cho xăng. Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml

Tên sản phẩm: IPA. Isopropyl alcohol C3H8O Trung Quốc

Công thức hóa học: C3H8O

Code: 10300190500

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

– Dùng làm dùng môi cho sơn và cho các quá trình công nghiệp.

– Được dùng phổ biến cho các ứng dụng dược phẩm do độc tính của các cặn còn lại thấp. Một phần được sử dụng làm hóa chất trung gian.

– Sử dụng để làm phụ gia cho xăng.

Tính chất:

– Ngoại quan: Không màu,

– Mùi: Nặng

– Khối lượng mol: 60.096 g/mol

– Tỉ trọng: 0.786 g/cm3

– Nhiệt độ đông đặc: -89oC

– Nhiệt độ sôi: 82.5oC

– Tính tan trong nước: Tan vô hạn

– Áp suất hơi: 2.4 kPa

– Độ nhớt (25oC): 1.96cP

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml

Bảo quản: Bảo quản từ +5°C đến +30°C.