LactoseBroth-1LactoseBroth-1

 Lactose Broth

Liên hệ

Được khuyến nghị để phát hiện vi khuẩn coliform trong nước, thực phẩm, sản phẩm sữa và các mẫu lâm sàng.

Mô tả

 Lactose Broth

 Mã hàng: M1003 -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M1003-100G,M1003-500G

Mục đích sử dụng

Được khuyến nghị để phát hiện vi khuẩn coliform trong nước, thực phẩm, sản phẩm sữa và các mẫu lâm sàng.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 5.000

HM Peptone B # 3.000

Lactose 5.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 6,9 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 13,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Đối với lớn hơn

chất cấy (10 ml hoặc nhiều hơn), môi trường đậm đặc có thể được chuẩn bị để pha loãng môi trường bởi chất cấy.

Phân phối vào các ống chứa lọ lên men ngược (ống Durhams) như mong muốn. Khử trùng bằng nồi hấp ở 15 lbs

áp suất (121 ° C) trong 15 phút.