TripleSugarIronAgar-1TripleSugarIronAgar-1

 Triple Sugar Iron Agar

Liên hệ

Được khuyến nghị để xác định trực khuẩn đường ruột gram âm trên cơ sở dextrose, lactose và sucrose

quá trình lên men và sản xuất hydro sunfua

Mô tả

 Triple Sugar Iron Agar

Code:M014-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :M021-100G,M021-500G

Thạch sắt ba đường M021

Được khuyến nghị để xác định trực khuẩn đường ruột gram âm trên cơ sở dextrose, lactose và sucrose

quá trình lên men và sản xuất hydro sunfua

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa 64,52 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Trộn đều và

phân phối vào các ống nghiệm. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Cho phép phương tiện được đặt trong

dạng dốc với mông dài khoảng 1 gang tay.

Lưu ý: Để có kết quả tốt hơn, môi trường có thể được khử trùng bằng cách hấp tiệt trùng ở áp suất 10 lbs (115 ° C) trong 15 phút.