LactoseSulphiteBrothBase-1LactoseSulphiteBrothBase-1

 Lactose Sulphite Broth Base

Liên hệ

Cơ sở nước dùng Lactose Sulphite M1287

Mô tả

 Lactose Sulphite Broth Base

 Mã hàng: M1287-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M1287-500G

Cơ sở nước dùng Lactose Sulphite M1287

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 5.000

Chiết xuất men 2.500

Natri clorua 2.500

Lactose 10.000

L-Cysteine hydrochloride 0,300

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,1 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 20,3 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn.

Phân phối trong các ống có chứa các ống Durham đảo ngược. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Làm nguội đến 45-50 ° C và thêm dung dịch đã khử trùng bằng bộ lọc gồm 1,2% natri metabisulphit (0,5ml) và 1,0% sắt amoni xitrat (0,5ml) vào mỗi ống.