MacConkeyAgar-1MacConkeyAgar-1

 MacConkey Agar

Liên hệ

Được khuyến nghị để phân lập và phân biệt chọn lọc E.coli và các vi khuẩn đường ruột khác từ các sản phẩm dược phẩm theo thử nghiệm giới hạn vi sinh vật bằng phương pháp hài hòa của USP / EP / BP / JP.

Mô tả

 MacConkey Agar

Packings :

MH081-100G , MH081-500G

Thương hiệu: HIMEDIA

Mã hàng: MH081-500G

Đơn vị: 500gm / Gói

Được khuyến nghị để phân lập và phân biệt chọn lọc E.coli và các vi khuẩn đường ruột khác từ các sản phẩm dược phẩm theo thử nghiệm giới hạn vi sinh vật bằng phương pháp hài hòa của USP / EP / BP / JP.

Thành phần **

Thành phần Gms / Lít

Gelatin peptone # 17.000

HMC peptone ## 3.000

Lactose monohydrat 10.000

Natri clorua 5.000

Muối mật 1.500

Màu đỏ trung tính 0,030

Pha lê tím 0,001

Agar 13.500

pH sau khi khử trùng (ở 25 ° C) 7,1 ± 0,2