MacConkeyBrothPurple-1MacConkeyBrothPurple-1

MacConkey Broth Purple

Liên hệ

Được khuyến nghị để xác định giả định vi khuẩn coliform từ nhiều mẫu vật khác nhau như nước, sữa, thực phẩm và mẫu lâm sàng.

Mô tả

 MacConkey Broth Purple

w / BCP

 Mã hàng: M083 -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Đóng gói:

M083-100G,M083-500G

MacConkey Broth Purple w / BCP M083

Mục đích sử dụng

Được khuyến nghị để xác định giả định vi khuẩn coliform từ nhiều mẫu vật khác nhau như nước, sữa, thực phẩm và mẫu lâm sàng.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 20.000

Lactose 10.000

Natri taurocholat 5.000

Natri clorua 5.000

Bromocresol tím 0,010

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,4 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng

Pha 40,01 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để hòa tan môi trường và phân phối vào thử nghiệm

ống có ống Durham ngược. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.