LaurylSulphateBroth-1LaurylSulphateBroth-1

 Lauryl Sulphate Broth

Liên hệ

Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth): được sử dụng để phát hiện coliform trong nước, nước thải, các sản phẩm từ sữa và các mẫu thực phẩm khác. Đó là Phương tiện Văn hóa Vi sinh vật của Phòng thí nghiệm Himedia Pvt.

Mô tả

 Lauryl Sulphate Broth

Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia

Nhà sản xuất: Himeida – Ấn độ

Code: M080 -500g

Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth): được sử dụng để phát hiện coliform trong nước, nước thải, các sản phẩm từ sữa và các mẫu thực phẩm khác. Đó là Phương tiện Văn hóa Vi sinh vật của Phòng thí nghiệm Himedia Pvt.

Chỉ dẫn của Lauryl Sulphate Broth:

Hòa 35,6 gam chế phẩm trong 1000 ml nước cất. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân phối vào các ống chứa các ống Durhams ngược.

Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Đối với chất cấy từ 1 ml trở xuống, sử dụng môi trường cường độ đơn. Đối với chất cấy từ 10 ml trở lên, cần chuẩn bị môi trường cường độ kép hoặc môi trường tương xứng.

Kiểm tra chất lượng nước dùng Lauryl Sulphate:

Xuất hiện: Dạng bột chảy tự do từ kem đến màu vàng đồng nhất

Màu sắc và độ trong của môi trường đã chuẩn bị: Dung dịch trong suốt, có màu vàng nhạt, không có kết tủa

Phản ứng: Phản ứng của dung dịch nước 3,56% w / v ở 25 ° C. pH: 6,8 ± 0,2

pH: 6,60-7,00

Đáp ứng văn hóa: M080: Các đặc điểm văn hóa quan sát được sau khi ủ ở 35-37 ° C trong 18-24 giờ.

Lưu trữ và Thời hạn sử dụng:

Bảo quản dưới 30 ° C trong bao bì kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước hạn sử dụng trên nhãn.