Perchloric acid 70-72% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur-1000ml

Liên hệ

Perchloric acid 70-72% là hỗn hợp lỏng, không màu, không mùi.

Quy cách đóng gói: 1000ml.

Ứng dụng: Thuốc thử để phân tích, sản xuất hóa chất,…

Trạng thái Lỏng

Màu sắc Không màu

Độ pH ở 20 °C axit mạnh

Mô tả

 Perchloric acid 70-72% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur-1000ml

Mã code: 1005191001

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 2.865.000 – 3.402.000

Mô tả nhanh

Perchloric acid 70-72% là hỗn hợp lỏng, không màu, không mùi.

Quy cách đóng gói: 1000ml.

Ứng dụng: Thuốc thử để phân tích, sản xuất hóa chất,…

Trạng thái Lỏng

Màu sắc Không màu

Độ pH ở 20 °C axit mạnh

Điểm nóng chảy -18 °C

Điểm sôi/khoảng sôi 198,7 °C ở 1.013 hPa

Khối lượng riêng 1,68 g/cm3 ở 20 °C

Tính tan trong nước ở 20 °C hòa tan được

Thành phần

HClO4 70.0 – 72.0 %

Chlorate (ClO₃) ≤ 10 ppm

Chloride (Cl) ≤ 3 ppm

Phosphate and Silicate (như SiO₂) ≤ 5 ppm

Sulfate (SO₄) ≤ 10 ppm

Kim loại nặng (như Pb) ≤ 1 ppm

Ag (Silver) ≤ 0.1 ppm

Al (Aluminium) ≤ 0.05 ppm

As (Arsenic) ≤ 0.05 ppm

Ba (Barium) ≤ 0.02 ppm

Be (Beryllium) ≤ 0.02 ppm

Ứng dụng

– Perchloric acid 70-72% được dùng làm thuốc thử phân tích trong phòng thí nghiệm.

– Axit pecloric cũng được sử dụng trong chạm, khắc lên bề mặt nhôm, môlybđen và một số kim loại khác.

– Axit pecloric được điều chế chủ yếu để tạo ra amoni peclorat, chất này được sử dụng để chế tạo nhiên liệu tên lửa.