PseudomonasAgar-1PseudomonasAgar-1

 Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)

Liên hệ

Được khuyến nghị để phát hiện sản xuất pyocyanin của các loài Pseudomonas.

Mô tả

 Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M119  -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M119-100G , M119-500G

Pseudomonas Agar (Đối với Pyocyanin) (Phù hợp với IP 2007) M119

Mục đích sử dụng:

Được khuyến nghị để phát hiện sản xuất pyocyanin của các loài Pseudomonas.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 20.000

Kali sunphat 10.000

Magie clorua 1.400

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa 46,4 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết có chứa 10 ml glixerol. Đun đến sôi để hòa tan vừa

hoàn toàn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Làm nguội đến 45-50 ° C. Trộn đều và đổ vào các đĩa Petri vô trùng.