Refractiveindexstandardkit1089630001-1Refractiveindexstandardkit1089630001-1

 Refractive index standard kit 3 1-Methyl-naphthalene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,6160 CertiPUR® Merck

Liên hệ

Hóa chất có dạng lỏng, màu vàng, sử dụng các tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ để kiểm tra độ chính xác của khúc xạ kế trong việc đánh giá hàm lượng các chất.

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp.

Mô tả

 Refractive index standard kit 3 1-Methyl-naphthalene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,6160 CertiPUR® Merck

 Mã code: 1089630001

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất có dạng lỏng, màu vàng, sử dụng các tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ để kiểm tra độ chính xác của khúc xạ kế trong việc đánh giá hàm lượng các chất.

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp.

VNĐ 7.219.000 – 8.329.000

Ứng dụng:

– Sử dụng các tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ để kiểm tra độ chính xác của khúc xạ kế trong việc đánh giá hàm lượng các chất.

– Các tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ đảm bảo nhận được báo cáo tỷ lệ Brix chính xác

Tính chất:

– Dạng lỏng, màu vàng

– Nhiệt độ nóng chảy: < -30 °C

– Nhiệt độ sôi: 244 – 245 °C ở 1.013 hPa

– Điểm chớp cháy: 82 °C

– Tính tan trong nước: 0,026 g/l ở 25 °C

Bảo quản: Bảo quản ở + 15 °C đến + 25 °C.

Quy cách: 1 bộ