SabouraudDextroseagar-1SabouraudDextroseagar-1

 Sabouraud Dextrose Agar

Liên hệ

Sabouraud Dextrose Agar được sử dụng để nuôi cấy nấm men, nấm mốc và vi khuẩn axituric.

Mô tả

 Sabouraud Dextrose Agar

Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia

Nhà sản xuất: Himedia – Ấn độ

Code: M063-500g

Sabouraud Dextrose Agar được sử dụng để nuôi cấy nấm men, nấm mốc và vi khuẩn axituric.

Chỉ dẫn của Sabouraud Dextrose Agar:

Định mức 65 gam trong 1000 ml nước cất. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Kiểm tra chất lượng của Sabouraud Dextrose Agar:

Xuất hiện: Dạng bột chảy tự do từ kem đến màu vàng đồng nhất

Gel: Săn chắc, sánh với gel Agar 1,5%

Màu sắc và độ trong của môi trường đã chuẩn bị: Dạng gel trong suốt đến hơi trắng đục có màu hổ phách nhạt trong đĩa Petri

Phản ứng: Phản ứng của dung dịch nước 6,5% w / v ở 25 ° C.

pH: 5,40-5,80

Thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện theo (USP / EP / BP / JP), sau khi ủ ở 20-25 ° C trong 24-48 giờ. Tỷ lệ phục hồi được coi là 100% đối với sự phát triển của vi khuẩn và nấm trên phương tiện này.

Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng: Thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện theo phương pháp hài hòa của ICH (USP / EP / BP / JP), sau khi ủ ở 30-35 ° C trong 24-48 giờ. Tỷ lệ phục hồi được coi là 100% cho sự phát triển của vi khuẩn trên Soybean Casein Digest Agar và sự phát triển của nấm trên Sabouraud Dextrose Agar.

Lưu trữ và Thời hạn sử dụng:

Bảo quản dưới 30 ° C trong bao bì kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C.Sử dụng trước hạn sử dụng trên nhãn.