Schiffsreagent1090341000-1Schiffsreagent1090341000-1

 Schiff’s reagent for detection of aldehydes Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tai phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Để xác định phân tích aldehyd trong phạm vi ppm.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

Mô tả

 Schiff’s reagent for detection of aldehydes Merck

 Mã code: 1090341000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tai phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

Để xác định phân tích aldehyd trong phạm vi ppm.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

VNĐ 1.271.000 – 1.466.000

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tai phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv.

– Để xác định phân tích aldehyd trong phạm vi ppm.

Tính chất:

– Dạng: lỏng, không màu

– Mật độ: 1,00 g/cm3 (20°C)

– Giá trị pH: 1,5 (H₂O, 20°C)

Bảo quản: Bảo quản từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l