Sodiumcarbonate1024050080-1Sodiumcarbonate1024050080-1

 Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur® Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học.

Là một thành phần đệm trong các ứng dụng như sắc ký, là một tiêu chuẩn chính để chuẩn độ axit-bazơ.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Mô tả

 Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur® Merck

Mã code: 1024050080

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học.

Là một thành phần đệm trong các ứng dụng như sắc ký, là một tiêu chuẩn chính để chuẩn độ axit-bazơ.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai thủy tinh 80g.

VNĐ 1.810.000 – 2.089.000

Tên khác: anhydrous soda

CTHH: Na₂CO₃

Cas: 497-19-8

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử vô cơ trong phân tích hóa học. Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

– Là một thành phần đệm trong các ứng dụng như sắc ký, là một tiêu chuẩn chính để chuẩn độ axit-bazơ.

Tính chất:

– Hình thể: rắn, màu trắng

– Khối lượng mol: 105.99 g/mol

– Mật độ: 2,53 g/cm3 (20°C)

– Điểm nóng chảy: 854 °C

– Giá trị pH: 11,16 (4 g/l, H₂O, 25 °C)

– Mật độ lớn: 1100 kg/m3

– Độ hòa tan: 212,5 g/l

Bảo quản: Lưu trữ từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 80g