TitriplexII1084171000-1TitriplexII1084171000-1

 Titriplex® II for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur

Liên hệ

Công thức hóa học    C₁₀H₁₆N₂O₈

Khối lượng mol    292,24 g / mol

Trạng thái    Rắn

Mô tả

 Titriplex® II for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur

 Mã code: 1084171000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid, C₁₀H₁₆N₂O₈, 99.4 – 100 %, chai nhựa 1kg.

Là tinh thể bột mịn, trắng đến gần như trắng. Dùng trong phân tích.

VNĐ 3.559.000 – 4.152.000

Công thức hóa học    C₁₀H₁₆N₂O₈

Khối lượng mol    292,24 g / mol

Trạng thái    Rắn

Khối lượng riêng    0,86 g / cm3 (20 ° C)

Nhiệt độ nóng chảy    220 ° C

pH    2,5 (10 g / l, H₂O, 23 ° C)

Mật độ    600 kg / m3

Độ hòa tan    0,5 g / l

Quy cách đóng gói    Chai nhựa 1kg

Bảo quản    Không hạn chế

Thành phần

Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm

Ca (Calcium) ≤ 10 ppm

Fe (Iron) ≤ 10 ppm

Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm

Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %

Sulfated ash ≤ 0.1 %

Ứng dụng  Dùng trong hóa phân tích.