TryptoneSoyaYeastExtractBroth-1TryptoneSoyaYeastExtractBroth-1

 Tryptone Soya Yeast Extract Broth

Liên hệ

Hòa 36 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

trong ống hoặc bình như mong muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Mô tả

 Tryptone Soya Yeast Extract Broth

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M1263-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M1263-500G

Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 17.000

Soya peptone 3.000

Natri clorua 5.000

Kali hydro photphat 2.500

Dextrose (Glucose) 2.500

Chiết xuất men 6.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,3 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 36 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

trong ống hoặc bình như mong muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.