AlkalinePeptoneWater-1AlkalinePeptoneWater-1

 Alkaline Peptone Water

Liên hệ

Hòa 20,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

trong ống hoặc bình như mong muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Mô tả

 Alkaline Peptone Water

 Mã hàng: M618-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M618-100G , M618-500G

Nước kiềm Peptone M618

Thành phần Gms / Lít

Peptone 10.000

Natri clorua 10.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 8,4 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 20,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

trong ống hoặc bình như mong muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.