BathocuproinedisulfonicaciddisodiumsaltGR-1BathocuproinedisulfonicaciddisodiumsaltGR-1

 Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis 5g Merck

Liên hệ

Được sử dụng như một chất ức chế sản xuất gốc tự do liên quan đến chuỗi điện tử để xét nghiệm superoxide disutase trong các tế bào. Dùng trong phâm tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai thủy tinh 5g.

VNĐ 23.455.000 – 27.064.000

Mô tả

 Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis 5g Merck

Mã code: 1245180005

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Được sử dụng như một chất ức chế sản xuất gốc tự do liên quan đến chuỗi điện tử để xét nghiệm superoxide disutase trong các tế bào. Dùng trong phâm tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Chai thủy tinh 5g.

VNĐ 23.455.000 – 27.064.000

Tên khác: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodiumsalt, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt

CTHH: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂

Cas: 52698-84-7

Hàm lượng: ≥ 90.0 %

Ứng dụng:

– Được sử dụng như một chelator đồng cho thử nghiệm cụ thể trong cây giống Arabidopsis.

– Được sử dụng như một chất ức chế sản xuất gốc tự do liên quan đến chuỗi điện tử để xét nghiệm superoxide disutase trong các tế bào.

– Dùng trong phâm tích hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Dạng rắn, màu xám đậm

– Khối lượng mol: 564,55 g/mol

– Điểm nóng chảy: 300 °C

– Giá trị pH: 10 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ lớn: 190 kg/m3

Bảo quản: Lưu trữ từ +15°C đến +25°C.

Quy cách: Chai thủy tinh 5g

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1245180001 Chai thủy tinh 1g

1245180005 Chai thủy tinh 5g