Benzoylacetone for synthesis.

Liên hệ

Công thức hóa học: C₆H₅COCH₂COCH₃

Tên gọi khác: 1-Phenyl-1,3-butanedione

Trạng thái: Rắn

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 100g

Ứng dụng:  Làm hóa chất để tổng hợp

Khối lượng phân tử 162.18 g/mol

Khối lượng riêng 1.09 g/cm3 (25 °C)

Trạng thái Rắn Nhiệt độ nóng chảy 54 – 56 °C

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ dưới +30°C.

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 100g Thành phần – Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % Ứng dụng Làm hóa chất để tổng hợp

Mô tả

 Benzoylacetone for synthesis.

Mã code: 8021950100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Công thức hóa học: C₆H₅COCH₂COCH₃

Tên gọi khác: 1-Phenyl-1,3-butanedione

Trạng thái: Rắn

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 100g

Ứng dụng:  Làm hóa chất để tổng hợp

Khối lượng phân tử 162.18 g/mol

Khối lượng riêng 1.09 g/cm3 (25 °C)

Trạng thái Rắn Nhiệt độ nóng chảy 54 – 56 °C

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ dưới +30°C.

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 100g Thành phần – Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % Ứng dụng Làm hóa chất để tổng hợp