Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® 1l Merck

Liên hệ

Sử dụng cho phân tích hóa học bằng sắc ký khí ECD và FID SupraSolv một cách chính xác và đáng tin cậy.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

Tên sản phẩm: Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®

Tên khác: DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride

CTHH: CH₂Cl₂

Ứng dụng:

– Sử dụng cho phân tích hóa học bằng sắc ký khí ECD và FID SupraSolv một cách chính xác và đáng tin cậy

Mô tả

 Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® 1l Merck

Mã code: 1060541000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Sử dụng cho phân tích hóa học bằng sắc ký khí ECD và FID SupraSolv một cách chính xác và đáng tin cậy.

Quy cách: Chai thủy tinh 1l.

Tên sản phẩm: Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®

Tên khác: DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride

CTHH: CH₂Cl₂

Ứng dụng:

– Sử dụng cho phân tích hóa học bằng sắc ký khí ECD và FID SupraSolv một cách chính xác và đáng tin cậy

Tính chất:

– Khối lượng mol: 84.93 g/mol

– Dạng: lỏng, không màu

– Điểm sôi: 40 °C (1013 hPa)

– Mật độ: 1,33 g/cm3 (20 °C)

– Số bốc hơi: 1.9

– Giới hạn nổ: 13 – 22% (V)

– Nhiệt độ đánh lửa: 605 °C DIN 51794

– Điểm nóng chảy: -95 °C

– Áp suất hơi: 475 hPa (20 °C)

– Độ hòa tan: 20 g/l

Bảo quản: Bảo quản ở +2°C đến + 25°C

Quy cách: Chai thủy tinh 1l