Dimethylglyoximedisodiumsaltoctahydrate-1Dimethylglyoximedisodiumsaltoctahydrate-1

 Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate Merck

Liên hệ

Là hóa chất tinh khiết dạng rắn, màu trắng, được dùng trong tổng hợp, phân tích các chất trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, hay phòng lab của các nhà máy sản xuất,…

Quy cách đóng gói chai nhựa 100g

VNĐ 5.027.000 – 5.800.000

Mô tả

 Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate Merck

Mã code: 1030610100

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Là hóa chất tinh khiết dạng rắn, màu trắng, được dùng trong tổng hợp, phân tích các chất trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, hay phòng lab của các nhà máy sản xuất,…

Quy cách đóng gói chai nhựa 100g

VNĐ 5.027.000 – 5.800.000

Tên khác: 2,3-Butanedionedioxime disodium salt

CTCT: C₄H₆N₂Na₂O₂ * 8 H₂O

Cas:  75006-64-3

Hàm lượng: ≥ 99%

Ứng dụng:

– Là hóa chất tinh khiết được dùng trong tổng hợp, phân tích các chất trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, hay phòng lab của các nhà máy sản xuất,…

Tính chất:

– Khối lượng mol: 304.21 g/mol

– Trạng thái: Dạng rắn

– Màu sắc: màu trắng

– Mùi: Không mùi

– Mật độ lớn: 300 kg/m3

– Tính tan trong nước: tan trong nước ở 20 °C

Bảo quản: Bảo quản ở +5°C đến +25°C.

Quy cách: Chai nhựa 100g