Kjeldahltablets1164690250-1Kjeldahltablets1164690250-1

 Kjeldahl tablets (without addition of Se and Hg / Missouri catalyst) 5 g/tablet 250 viên Merck

Liên hệ

Là chất xúc tác thúc đẩy bước phản ứng của phương pháp Kjeldahl.

Sử dụng trong một loạt các phân tích bao gồm phân tích protein, vật liệu hữu cơ nitơ, phân tích nitrat và nitrit.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Mô tả

 Kjeldahl tablets (without addition of Se and Hg / Missouri catalyst) 5 g/tablet 250 viên Merck

Mã code: 1164690250

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Là chất xúc tác thúc đẩy bước phản ứng của phương pháp Kjeldahl.

Sử dụng trong một loạt các phân tích bao gồm phân tích protein, vật liệu hữu cơ nitơ, phân tích nitrat và nitrit.

Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách: Hộp nhựa 250 viên, 1000 viên.

VNĐ 4.002.000 – 4.618.000

Ứng dụng:

– Là chất xúc tác thúc đẩy bước phản ứng của phương pháp Kjeldahl

– Sử dụng trong một loạt các phân tích hóa học bao gồm phân tích protein, vật liệu hữu cơ nitơ, phân tích nitrat và nitrit

– Sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Thành phần:

– Na2SO4: 48,8%

– K 2SO4: 48,9%

– CuSO4: 0,3%

Tính chất:

– Hình thể: viên màu xanh

– Giá trị pH: 6,1 (100 g/l, H₂O, 20°C)

– Độ hòa tan: 100 g / l

Bảo quản: Nhiệt độ lưu trữ: không hạn chế.

Quy cách: Hộp nhựa 250 viên

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1164690250 Hộp nhựa 250 viên

1164691000 Chai nhựa 1000 viên