KliglerIronAgar-1KliglerIronAgar-1

 Kligler Iron Agar

Liên hệ

Được khuyến nghị để phân biệt trực khuẩn đường ruột gram âm từ các mẫu lâm sàng và không lâm sàng

trên cơ sở của quá trình lên men dextrose, lactose và sản xuất H2S.

Mô tả

 Kligler Iron Agar

 Mã hàng: M078-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Đóng gói:

M078-100G, M078-500G

Kligler Iron Agar M078

Mục đích sử dụng:

Được khuyến nghị để phân biệt trực khuẩn đường ruột gram âm từ các mẫu lâm sàng và không lâm sàng

trên cơ sở của quá trình lên men dextrose, lactose và sản xuất H2S.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 15.000

HM Peptone B # 3.000

Chiết xuất nấm men 3.000

Proteose peptone 5.000

Lactose 10.000

Dextrose 1.000

Sunphat sắt 0,200

Natri clorua 5.000

Natri thiosulphat 0,300

Phenol đỏ 0,024

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,4 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 57,52 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Trộn đều và

phân phối thành ống. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Để các ống nguội trong

vị trí nghiêng để tạo thành dốc với hõm khoảng 1 inch.

Phản ứng tốt nhất thu được trên môi trường mới chuẩn bị. Không sử dụng ống hoặc chai có nắp vặn.