LuriaBertaniAgar-1LuriaBertaniAgar-1

 Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)

Liên hệ

Pha 40 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng

hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Phân phối như mong muốn. Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.

Mô tả

 Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)

 Mã hàng: M1151   -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Đóng gói:

M1151-1KG,M1151-500G, M1151-2,5KG

Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar) M1151

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 10.000

Chiết xuất men 5.000

Natri clorua 10.000

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,5 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 40 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng

hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Phân phối như mong muốn. Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.