LysineDecarboxylaseBroth-1LysineDecarboxylaseBroth-1

 Lysine Decarboxylase Broth 

Liên hệ

Lysine Decarboxylase Broth M376

Mô tả

 Lysine Decarboxylase Broth

 Mã hàng: M376-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M376-100G,M376-500G

Lysine Decarboxylase Broth M376

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Peptone 5.000

Chiết xuất nấm men 3.000

Dextrose (Glucose) 1.000

L-Lysine hydrochloride 5.000

Bromocresol tím 0,020

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 6,8 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 14,02 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng, nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân phối 5

lượng ml vào ống nghiệm có nắp vặn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Làm mát bồn tắm

môi trường ở vị trí thẳng đứng và phủ 2-3 ml dầu khoáng vô trùng.