PlateCountAgar-1PlateCountAgar-1

 Plate Count Agar

Liên hệ

Đếm đĩa Agar được sử dụng để xác định số lượng đĩa của vi sinh vật trong thực phẩm, nước và nước thải bằng đĩa đổ kỹ thuật.

Mô tả

 Plate Count Agar

 Mã hàng: M091S -500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M091S-100G , M091S-500G

Đếm đĩa Agar được sử dụng để xác định số lượng đĩa của vi sinh vật trong thực phẩm, nước và nước thải bằng đĩa đổ kỹ thuật.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Casein thủy phân bằng enzym 5.000

Chiết xuất men 2.500

Dextrose 1.000

Natri clorua 6,500

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,1

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng

Pha 30 gam chế phẩm trong 1000 ml nước cất. Đun sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs

(121 ° C) trong 15 phút