PotatoDextroseBroth-1PotatoDextroseBroth-1

 Potato Dextrose Broth 

Liên hệ

Potato Dextrose Broth được khuyên dùng để phân lập và thống kê các loại nấm men và nấm mốc.

Mô tả

 Potato Dextrose Broth

Mã hàng: M403-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Potato Dextrose Broth M403

Potato Dextrose Broth được khuyên dùng để phân lập và thống kê các loại nấm men và nấm mốc.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Khoai tây, truyền từ 200.000

Dextrose 20.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 5,1 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Định mức 24 gam trong 1000 ml nước cất. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng nồi hấp

ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Trộn đều trước khi pha chế. Trong công việc cụ thể, khi pH 3,5 là cần thiết, axit hóa

môi trường với axit tartaric 10% vô trùng. Lượng axit cần thiết cho 100 ml. của môi trường vô trùng, làm lạnh là khoảng 1

ml. Không đun nóng môi trường sau khi thêm axit.