SakazakiiDHLAgar-1SakazakiiDHLAgar-1

Sakazakii DHL Agar

Liên hệ

Sakazakii DHL Agar (Deoxycholate Hydrogen sulphide Lactose Agar) được sử dụng để phát hiện và phân lập mầm bệnh Enterobacteriaceae từ tất cả các loại mẫu vật.

Mô tả

 Sakazakii DHL Agar

 Mã hàng: M1619-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M1619-500G

Sakazakii DHL Agar M1619

Sakazakii DHL Agar (Deoxycholate Hydrogen sulphide Lactose Agar) được sử dụng để phát hiện và phân lập mầm bệnh Enterobacteriaceae từ tất cả các loại mẫu vật.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Casein thủy phân bằng enzym 10.000

Thịt peptone 10.000

Chiết xuất thịt 3.000

Lactose 10.000

Sucrose 10.000

L-Cysteine hydrochloride. H2O 0,200

Natri citrat 1.000

Natri deoxycholat 1.500

Natri thiosulphat 2.000

Amoni sắt (III) xitrat 1.000

Màu đỏ trung tính 0,030

Agar 15.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,2 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 63,71 gam (khối lượng tương đương của môi trường khử nước trên một lít) trong 1000 ml nước cất. Đun đến sôi đến

hòa tan hoàn toàn môi trường. Khử trùng bằng cách hấp ở 121 ° C trong 15 phút. Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.