TryptoneBroth-1TryptoneBroth-1

 Tryptone Broth (Tryptone Water)

Liên hệ

Pha 15,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

thành ống hoặc bình theo ý muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Mô tả

 Tryptone Broth (Tryptone Water)

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M463-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M463-100G,M463-500G

Nước dùng Tryptone (Nước Tryptone) M463

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 10.000

Natri clorua 5.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 7,5 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Pha 15,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

thành ống hoặc bình theo ý muốn. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.