[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate for synthesis 1lít Merck

Liên hệ

Hóa chất có dạng lỏng, không màu, được sử dụng trong nghiên cứu, tổng hợp hóa hữu cơ tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,..sử dụng làm dung môi cho sơn và vecni trong ngành hóa chất, chất tẩy rửa gia dụng, hóa chất sản xuất bia và chế biến dệt may.

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 1 lít

Tên khác: Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate

CTHH: C₁₀H₂₀O₄

CAS: 124-17-4

Hàm lượng: ≥ 98.0 %

Mô tả

 [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate for synthesis 1lít Merck

Mã code: 8210141000

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Hóa chất có dạng lỏng, không màu, được sử dụng trong nghiên cứu, tổng hợp hóa hữu cơ tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,..sử dụng làm dung môi cho sơn và vecni trong ngành hóa chất, chất tẩy rửa gia dụng, hóa chất sản xuất bia và chế biến dệt may.

Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 1 lít

Tên khác: Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate

CTHH: C₁₀H₂₀O₄

CAS: 124-17-4

Hàm lượng: ≥ 98.0 %

Ứng dụng:

– Được sử dụng trong nghiên cứu, tổng hợp hóa hữu cơ tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,…

– Được sử dụng làm dung môi cho sơn và vecni trong ngành hóa chất, chất tẩy rửa gia dụng, hóa chất sản xuất bia và chế biến dệt may

Tính chất:

– Dạng lỏng, không màu

– Khối lượng mol: 204.26 g/mol

– Độ pH: 3 – 4 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

– Điểm nóng chảy: -32 °C

– Điểm sôi / khoảng sôi: 244 – 250 °C (1013 hPa)

– Khối lượng riêng: 0.98 g/cm3 (20 °C)

– Tính tan trong nước: 64 g/l

Bảo quản: Lưu trữ dưới +30 °C

Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 1 lít

Sản phẩm tham khảo:

Code  8210140100 Chai thủy tinh 100ml

8210141000 Chai thủy tinh 1l 8210142500 Chai thủy tinh 2.5l

8210149050 Barrel PE/met 50l