D(-)-Mannitol for the determination of boric acid 250g Merck

Liên hệ

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250g.

CTHH: C₆H₁₄O₆

Cas: 69-65-8

Mô tả

 D(-)-Mannitol for the determination of boric acid 250g Merck

Mã code: 1059830250

Thương hiệu: Merck – Đức

VNĐ 1.126.000 – 1.300.000

Mô tả nhanh

Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250g.

CTHH: C₆H₁₄O₆

Cas: 69-65-8

Ứng dụng:

– Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử để phân tích hóa học. Sử dụng trong phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,…

Tính chất:

– Trạng thái: Rắn, màu trắng

– Khối lượng mol: 182.17 g/mol

– Điểm sôi: 290 – 295°C (4 hPa)

– Nhiệt độ đánh lửa: 410°C

– Điểm nóng chảy: 164 – 169°C

– Giá trị pH: 5 – 7 (100 g / l, H₂O, 20°C)

– Mật độ lớn: 400 – 500 kg/m3

– Độ hòa tan: 213 g/l

Bảo quản:  Không giới hạn

Quy cách đóng gói:  Chai nhựa 250g

Thông tin đặt hàng:

Code Quy cách

1059830250 Chai nhựa 250g

1059831000 Chai nhựa 1kg